Suat Özçağdaş

Suat Özçağdaş

Suat Özçağdaş

Suat Özçağdaş, 1973 yılında İzmir’de doğdu. 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra, farklı ülkelerde yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Suat Özçağdaş, 2011 yılında bireyler, toplum ve gezegen için sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşama katkıda bulunmak amacıyla çözüm bulunmamış sosyal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek için yola çıkan sosyal bir kuruluş niteliğindeki Sosyal İnovasyon Türkiye’yi kurmuştur. Çeşitli sivil toplum kuruluşları üzerindeki gönüllü çalışmalarına ek olarak, Sn. Özçağdaş sosyal inovasyon, kurumsal gönüllülük ve sürdürülebilirlik, stratejik planlama ve STK kapasite geliştirme konularında danışmanlık hizmeti vermekte ve sosyal girişimcilik konusunda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim vermektedir.