Prof. Dr. Zeliha Eser

Prof. Dr. Zeliha Eser

Prof. Dr. Zeliha Eser

Dr. Zeliha Eser, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde pazarlama profesörüdür. Ayrıca EKİN Ön-Kuluçka Merkezi’nin müdürüdür. Yüksek Lisans derecesini New Haven Üniversitesi’nden (ABD), Doktora derecesini Anadolu Üniversitesi’nden almıştır. İlgi alanları pazarlama yönetimi, hizmet pazarlaması, tüketici davranışıdır, kriz dönemlerinde pazarlama ve girişimciliktir. Pazarlama Yönetimi, Tüketici Davranışı, Hizmet Pazarlaması, İş Simülasyon Sistemleri, Pazarlama Teorisi ve Pazarlama Stratejileri dersleri vermektedir. Şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleleri ve dört kitabı yayınlanmıştır. Sosyal projeler yaratmak ve yönetmekten, yaratıcı aktiviteler düzenlemekten, STK’lara gönüllü danışmanlık yapmaktan ve seyahat etmekten hoşlanmaktadır.