Prof. Dr. Ali Haberal

Prof. Dr. Ali Haberal

Prof. Dr. Ali Haberal

Prof.Dr.Ali Haberal 1952 yılında Rize, Pazar’da doğdu. 1976 yılında Ankara Üniversitesi’nden lisans derecesini aldı. 1983 yılında Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde Obsrüktif & Jinekoloji Bölümü’nde ihtisas eğitimini tamamladı. SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi’nde 1991-1993 yılları arasında klinik şefi yardımcısı, 1993-1996 yılları arasında klinik şefi ve başhekim olarak görev yaptı. 1997 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde doçent ve 2009 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör ünvanlarını aldı. 2014 yılından beri Başkent Üniversitesi Rektörüdür. Türk Tabipler Birliği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Jinekolojik Onkoloji Derneği, Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği, International Gynecologic Cancer Society, European Society of Gynecologic Oncology ve European Organisation for Research and Treatment of Cancer Derneklerine üyesidir. Çok sayıda yayınlanmış ulusal ve uluslararası kitap bölümleri ve makaleleri mevcuttur.