Mesut Kamiloğlu

Mesut Kamiloğlu

Mesut Kamiloğlu

Mesut KAMİLOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 2007 yılında Columbia Üniversitesinden ekonomik ve siyasi kalkınma alanında uluslararası ilişkiler yüksek lisans (MIA) derecesi aldı.

1999 yılında girdiği TC Ziraat Bankası Bankacılık Okulunun ardından, aynı Bankanın AR-GE Daire Başkanlığında uzman olarak çalıştı. 2001 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler Genel Müdürlüğünde Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2005 yılında Planlama Uzmanlığına atandı. 2009 – 2014 yılları arasında Kalkınma Bakanlığında AB Ekonomik ve Sosyal Uyum Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde, AB’ye ekonomik, sosyal ve mekansal uyum, mali işbirliği, katılım müzakereleri, bölgesel kalkınma ve kalkınma ajansları konularında çalıştı. 16/08/2014 tarihinde Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı olarak görevlendirildi.